Aastane toodang 8600kW. Antud süsteem toodab 80% kliendi aastasest elektrivajadusest.